/ Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Dit is een deel van de wetenschappelijke publicaties van mr. dr. ing. Peter de Haan over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Voor al zijn publicaties en blogs kunt u naar de website www.pdh-wkb.nl. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen treedt gelijktijdig met de Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking. Gezamenlijk zorgen zij voor de grootste wijzigingen in het bouwrecht en het omgevingsrecht ooit.

Peter is een expert in beide wetten, omdat hij op beide wetten is gepromoveerd en talrijke publicaties hierover heeft geschreven. Peter is een veelgevraagd spreker op congressen en cursussen over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen bestaat uit een privaatrechtelijk en een publiekrechtelijk deel. Zo verdwijnt de verborgen gebreken regeling. De aannemer blijft na oplevering in beginsel aansprakelijk voor gebreken. Het publiekrechtelijke deel van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen wordt het stelsel van kwaliteitsborging genoemd. De gemeente toetst niet vooraf bij vergunningverlening aan de bouwtechnische voorschriften. In de plaats daarvan houdt een private kwaliteitsborger tijdens de bouw toezicht. De kwaliteitsborger dient te verklaren of het gerealiseerde bouwwerk aan de bouwtechnische voorschriften voldoet. Zonder positieve verklaring van de kwaliteitsborger mag het bouwwerk niet in gebruik worden genomen.