/ Vergunningverlening

Advocaat mr. dr. ing. Peter de Haan is een doctor in publiek bouwrecht en heeft jarenlang gewerkt bij de bouwunit van de Raad van State, onze hoogste bestuursrechter. In die laatste hoedanigheid heeft hij honderden bouwzaken in hoogste instantie beoordeeld.

Met zijn bijzondere achtergrond kan Peter als geen ander adviseren en procederen over de vergunningverlening voor bouwprojecten. Zo weet hij dat veruit de belangrijkste weigeringsgrond het bestemmingsplan is. Peter weet hoe de staatsraden (de hoogste bestuursrechters) het bestemmingsplan uitleggen. De bestuursrechters lezen de planregels letterlijk en komen pas toe aan de plantoelichting als de planregels onduidelijk zijn.

Peter is een specialist in het bedenken van herstelbesluiten om de (hoger)beroepsprocedure tegen de omgevingsvergunning tot een goed einde te brengen. Ook kan het lonen om ondergeschikte bouwdelen uit de omgevingsvergunning te knippen om zeker te stellen dat die omgevingsvergunning bij de bestuursrechter standhoudt.

Het is niet nodig om direct in één keer een omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit en de omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan aan te vragen. U kunt geld besparen door eerst de omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan aan te vragen. Als u de omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan heeft, weet u namelijk zeker dat u uw bouwwerk kunt realiseren. Daarna vraagt u de omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit aan, nadat u uw bouwwerk op detailniveau heeft uitgewerkt. Laatstgenoemde omgevingsvergunning toetst de gemeente weliswaar ook nog aan het Bouwbesluit 2012, de bouwverordening en redelijke eisen van welstand, maar die weigeringsgronden leiden er niet toe dat niet kan worden gebouwd. Hooguit is een aanpassing op detailniveau nodig.

Door zijn jarenlange ervaring als jurist bij de bouwunit van de Raad van State is Peter een specialist in het toepassen van de kruimellijst en vergunningvrij bouwen. Hij kent alle manieren om met een vereenvoudigde vergunning grote bouwwerken te realiseren. Binnenkort verschijnt van hem een cahier over vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet voor het Instituut voor Bouwrecht.

Peter heeft veel ervaring met het indienen van onverplichte vergunningaanvragen, die u honderd procent zekerheid geven dat de gemeente niet achteraf handhaaft. Als u twijfelt of een bepaald gebruik is toegestaan op grond van het bestemmingsplan, dan kunt u Peter vragen om advies. Als het gaat om een zeer grote investering (bijvoorbeeld een grote huurder met een langlopend huurcontract) dan kan die huurder aanvullende zekerheid eisen. Die zekerheid kan Peter u geven door een onverplichte vergunningaanvraag in te dienen. Dat werkt zo. In de aanvraag om omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan staat dat de gemeente de omgevingsvergunning moet weigeren omdat er helemaal geen strijd is met het bestemmingsplan (vandaar onverplicht). Als de gemeente vervolgens in een appellabel besluit de omgevingsvergunning weigert omdat er geen strijd met het bestemmingsplan is en dat het besluit onherroepelijk wordt, staat in rechte vast dat het gebruik is toegestaan. Ook als later omwonenden een handhavingsverzoek indienen, mag de gemeente dan niet meer handhaven