/ Tankstations

De laatste jaren heeft mr. dr. ing. Peter de Haan als advocaat meerdere bedrijven bijgestaan bij het realiseren van tankstations en het tegenhouden van concurrerende tankstations. Al zijn kennis over omgevingsrecht komt daarbij van pas.

Veelal staan gemeenten binnen hun grondgebied alleen nieuwe duurzame tankstations toe. Aandachtspunt is echter dat we in een transitieperiode zitten. Het is nog niet rendabel om enkel duurzame motorbrandstoffen zoals LNG, CNG, waterstof en elektriciteit te verkopen. Peter heeft voor dit probleem een oplossing bedacht die door de Raad van State is goedgekeurd. Wanneer bij de meerderheid van de opstelplaatsen in ieder geval één duurzame motorbrandstof kan worden getankt (lees: één slang), dan is sprake van een duurzaam tankstation.

Bij het procederen over tankstations is het relativiteitsvereiste een groot aandachtspunt. Vanaf de beroepsprocedure kunnen concurrenten alleen nog gronden aanvoeren die hen raken. Dit betekent bijvoorbeeld dat een concurrent in beroep niet meer succesvol kan aanvoeren dat het tankstation in strijd is met externe veiligheid omdat dit tankstation te dicht op een woonwijk staat. Ook kan de concurrent niet succesvol aanvoeren dat het tankstation de natuur en het landschap aantasten. Hij kan dus ook niet succesvol aanvoeren dat de stikstofuitstoot te groot is. De concurrent kan alleen concurrentiebelangen aanvoeren zoals dat er geen behoefte is aan een extra tankstation. Omwonenden kunnen bijvoorbeeld wel in beroep nog succesvol aanvoeren dat zij vrezen voor externe onveiligheid. Zij zullen dan echter wel op korte afstand van het tankstation moeten wonen.

Als u een tankstation wilt tegenhouden, loont het altijd om in de provinciale verordening te controleren of daar haakjes zijn om het tankstation tegen te houden. Een nieuw bestemmingsplan moet namelijk aan de provinciale verordening voldoen. U kunt de provincie verzoeken om een reactieve aanwijzing te geven. Dan treedt het bestemmingplan niet in werking. Ook kunt u zelf een beroep op de provinciale verordening doen.