/ Second opinion

Twee weten meer dan één. Bij complexe bouwprojecten kan het lonen om advocaat mr. dr. ing. Peter de Haan een second opinion te laten uitvoeren. Met zijn jarenlange ervaring als jurist bij de bouwunit van de Raad van State kan hij toegevoegde waarde hebben voor uw bouwproject. Gelet op die ervaring kan hij een goede inschatting maken van de risico’s en voorstellen doen voor aanvulling van het (hoger)beroepschrift.

Peter wordt vaak door juridische en ruimtelijke adviesbureaus gevraagd om zijn mening bij ingewikkelde vergunnings-, handhavings- en bestemmingsplanzaken en welke strategie hij zou voorstellen. Vaak zijn er meerdere manieren om een project tot een goed einde te brengen. Iedere strategie heeft zijn eigen voor- en nadelen. Zo heeft het doen van een onverplichte vergunningaanvraag om zeker te stellen dat een bepaald gebruik in overeenstemming is met het bestemmingsplan als voordeel dat als de gemeente meewerkt u 100% zekerheid heeft dat het gebruik mag. Uitdrukkelijk nadeel van de onverplichte vergunningaanvraag is dat als de gemeente de omgevingsvergunning weigert omdat de gemeente vindt dat het gebruik – anders dan u stelt – in strijd is met het bestemmingsplan en niet wil meewerken aan een afwijking, vaststaat dat het gebruik niet is toegestaan als die weigering onherroepelijk wordt. U bent dan genoodzaakt om tegen die weigeren te procederen indien u dat gebruik alsnog wilt kunnen realiseren.

Pleiten is een vak apart. Sinds 2008 pleit Peter als advocaat voor de rechtbanken en voor de Raad van State. Daarnaast is hij tweede geworden bij de nationale snelpleitwedstrijden. Ook heeft Peter als jurist van de Raad van State honderden zittingen meegemaakt. Er zijn bepaalde ongeschreven regels die tijdens de zitting gelden. Naleving van die ongeschreven regels kan in uw voordeel zijn. Ook is belangrijk om te proberen tijdens de zitting te ‘lezen’ wat de rechter belangrijk vindt. Het kan zijn dat het juridisch of ruimtelijk adviesbureau dat het (hoger) beroepschrift heeft opgesteld, minder ervaringen heeft met zittingen. Peter is dan graag bereid om als advocaat uw zaak te bepleiten in samenwerking met het adviesbureau. Hij heeft goede ervaringen in de samenwerking met adviesbureaus in procedures. Eventueel kan Peter dan nog suggesties doen om het (hoger)beroepschrift voorafgaand aan de zitting aan te vullen.