Dit zijn de wetenschappelijke publicaties van advocaat mr. dr. ing. Peter de Haan over (publiek) bouwrecht, omgevingsrecht, vergunningverlening, handhaving en bestemmingsplannen. De publicaties zijn weergegeven zonder de verwijzingen in de voetnoten. De volledige publicaties inclusief voetnoten zijn in te zien in de bouwrechttijdschriften en andere juridische tijdschriften. Ook kunt u daarvoor contact opnemen met Peter. Nu het meer dan 100 wetenschappelijke publicaties betreffen, zijn deze naar onderwerp verdeeld in onderstaand blokkenschema. Peter heeft aparte websites voor bouwen onder de Omgevingswet (www.bouwenonderdeomgevingswet.nl) en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (www.pdh-wkb.nl). Op beide onderwerpen is Peter gepromoveerd.

Peter is zowel redacteur als auteur voor Tekst & Commentaar Ruimtelijk bestuursrecht (zevende tot en met elfde druk) uit de zeer gerenommeerde boekenreeks. Ook schrijft hij samen met Eric Moesker al het commentaar bij de bouwregelgeving voor de aanstaande Tekst & Commentaar Omgevingswet.

Het Instituut voor Bouwrecht heeft Peter gevraagd om een cahier te schrijven over vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet. Hij is bezig met de afronding. Ook schrijft Peter momenteel met professor Neerhof een nieuw boek over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen voor de serie ‘Bestuursrecht in praktijk’.