/ Omgevingsvergunning
bouw

Dit zijn de wetenschappelijke publicaties van mr. dr. ing. Peter de Haan over de omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit. Dit is de meest aangevraagde omgevingsvergunning. De belangrijkste weigeringsgrond voor de omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit is het bestemmingsplan. Als het bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan, dan moet de gemeente uit zichzelf beoordelen of zij bereid is een omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan te verlenen. Dat staat in conversiebepaling artikel 2.10 lid 2 Wabo. Een dergelijke conversiebepaling is niet opgenomen in de Omgevingswet.

Als de gemeente bij vergunningverlening niet ontdekt dat het bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan, dan bevat de omgevingsvergunning een impliciete vrijstelling. De gemeente mag dan niet het bestemmingsplan handhaven als de omgevingsvergunning onherroepelijk is.