Vergunnen onder het stelsel van kwaliteitsborging

Vergunnen onder het stelsel van kwaliteitsborging

Wetenschappelijke publicatie van advocaat mr. dr. ing. Peter de Haan in het tijdschrift Bouwrecht (BR 2017/36) over de gegevens die voor aanvang van de bouwactiviteiten onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aan de gemeente moeten worden overhandigd. Het lijkt...
Handhaven onder het stelsel van kwaliteitsborging

Handhaven onder het stelsel van kwaliteitsborging

Wetenschappelijke publicatie van advocaat mr. dr. ing. Peter de Haan in het tijdschrift Bouwrecht (BR 2017/26) over handhaving onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Handhaven onder het stelsel van kwaliteitsborging mr. dr. ing. P.M.J. de Haan 1. Inleiding Op...
De risicobeoordeling bij de vergunningaanvraag Wkb

De risicobeoordeling bij de vergunningaanvraag Wkb

Wetenschappelijke publicatie van advocaat mr. dr. ing. Peter de Haan en mr. Eric Moesker in het Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR 2017/92) over het borgingsplan (de risicobeoordeling) bij de bouwmelding onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Ook wordt ingegaan...
Juridische status reactie op een gereedmelding Wkb

Juridische status reactie op een gereedmelding Wkb

Wetenschappelijke publicatie van mr. Eric Moesker en advocaat mr. dr. ing. Peter de Haan in het Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR 2017/70) over de gereedmelding van het gerealiseerde bouwwerk onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Juridische status reactie op...
De wijzigingen in de toetsing aan bouwtechnische voorschriften

De wijzigingen in de toetsing aan bouwtechnische voorschriften

Wetenschappelijke publicatie van advocaat mr. dr. ing. Peter de Haan in het Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR 2016/79) over de toetsing van bouwplannen en bouwwerken aan bouwtechnische voorschriften en de handhaving onder de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor...