Het procederen van decentrale overheden tegen een Chw-besluit

Het procederen van decentrale overheden tegen een Chw-besluit

Wetenschappelijke publicatie van advocaat mr. dr. ing. Peter de Haan in het tijdschrift Gemeentestem (Gst. 2012/22) over het procederen van decentrale overheden tegen Chw-besluiten. Het procederen van decentrale overheden tegen een Chw-besluit mr. dr. ing. P.M.J. de...
Deelneming gemeente in rechtspersoon om te procederen

Deelneming gemeente in rechtspersoon om te procederen

Annotatie van advocaat mr. dr. ing. Peter de Haan in het tijdschrift Gemeentestem (Gst. 2012/79) bij ABRvS 2 mei 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BW4561, inzake het procederen als gemeente binnen een rechtspersoon tegen een besluit van de centrale overheid in relatie met...
Artikel 1.9 Crisis- en herstelwet

Artikel 1.9 Crisis- en herstelwet

Annotatie van advocaat mr. dr. ing. Peter de Haan en mr. M. Fokkema in het tijdschrift Bouwrecht (BR 2012/40) bij ABRvS 30 november 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BU6341, inzake artikel 1.9 Chw. Artikel 1.9 Crisis- en herstelwet. mr. dr. ing. P.M.J. de Haan en mr. M. Fokkema...