Internetwinkel is detailhandel.

Internetwinkel is detailhandel.

Annotatie van advocaat mr. dr. ing. Peter de Haan en mr. H.T. Kruijt in het tijdschrift Bouwrecht (BR 2011/103) bij ABRvS 13 april 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BQ1071, waaruit volgt dat een internetwinkel is aan te merken als detailhandel. Internetwinkel is detailhandel....
Opschortende voorwaarde geluidsscherm ontbreekt.

Opschortende voorwaarde geluidsscherm ontbreekt.

Annotatie van advocaat mr. dr. ing. Peter de Haan in het tijdschrift Bouwrecht (BR 2011/89) bij ABRvS 23 februari 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP5480, waaruit volgt dat een aanvaardbaar woon- en leefklimaat niet is gegarandeerd, omdat geen zekerheid bestaat dat het...
Aantal bezoekers evenemententerrein niet gelimiteerd.

Aantal bezoekers evenemententerrein niet gelimiteerd.

Annotatie van advocaat mr. dr. ing. Peter de Haan in het tijdschrift Bouwrecht (BR 2012/116) bij ABRvS 06 juni 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BW7617, inzake de vraag of het aantal bezoekers van een evenemententerrein in een bestemmingsplan moet worden gelimiteerd. Aantal...
Ontbreken maximale bouwhoogte en dakhelling is onzorgvuldig.

Ontbreken maximale bouwhoogte en dakhelling is onzorgvuldig.

Annotatie van advocaat mr. dr. ing. Peter de Haan in het tijdschrift Bouwrecht (BR 2012/95) bij ABRvS 21 maart 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BV9500, waaruit volgt dat het ontbreken van een maximale bouwhoogte en dakhelling in het bestemmingsplan in strijd is met de...