/ Proefschrift

Mr. dr. ing. Peter de Haan is gepromoveerd op vergunningverlening en handhaving bij bouwactiviteiten onder de Wabo, de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Zijn technische achtergrond als ingenieur en zijn jarenlange ervaring als jurist van de bouwunit van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, onze hoogste bestuursrechter, stelden hem in staat om in recordtempo dit proefschrift over deze technisch complexe materie te schrijven.