/ Procederen

Advocaat mr. dr. ing. Peter de Haan is een echte procestijger. Sinds 2008 heeft hij veel zaken als advocaat verdedigd. Zowel voor rechtbanken als voor de Raad van State. Niet voor niets is Peter tweede geworden bij de nationale snelpleitwedstrijden. Daarnaast heeft Peter toen hij werkte als jurist bij de Raad van State vele andere advocaten in actie gezien. Na de zittingen heeft hij met de staatsraden (de bestuursrechters) het handelen van die andere advocaten besproken. Zowel wat wel werkt als wat niet werkt. Als één van de weinige advocaten heeft Peter dus achter de schermen gekeken bij onze hoogste bestuursrechter. Hij weet hoe binnen de Raad van State zaken worden voorbereid en hoe de rechter tot zijn oordeel komt. Die kennis is van onschatbare waarde voor uw zaak.

Veel advocaten maken er een gewoonte van om net buiten de termijn van tien dagen voorafgaand aan de zitting nog uitgebreide processtukken in te dienen. De tegenpartij kan dan niet meer voor de zitting schriftelijk reageren. Dit lijkt op het eerste gezicht slim. Dat is het echter niet. Zeker bij een meervoudige kamer is de voorbereiding al meerdere weken voor de zitting gereed. Dit heeft tot gevolg dat een later ingediend processtuk minder aandacht krijgt. Het is beter ruimschoots voor de zitting alle ‘munitie’ in stelling te brengen.

Met zijn pleitervaring kiest Peter er vaak voor om niet vooraf een pleitnotitie op te stellen. Het is veel sterker om direct in het openingspleidooi te reageren op wat de andere partijen op de zitting aanvoeren. Dat kan niet als er een voorgebakken pleidooi klaarligt. Voor het direct reageren op de andere partijen heeft een advocaat niet alleen veel parate kennis van de zaak zelf nodig, maar ook van de regelgeving en de rechtspraak. Peter heeft die kennis.

Hoewel het beter is niet tot het laatste moment te wachten met het indienen van processtukken, bestaat daarop één uitzondering. Het is mogelijk om tot kort voor de zitting herstelbesluiten in te dienen. Die herstelbesluiten moeten onverwijld aan de bestuursrechter worden verzonden. Uit het oogpunt van finale geschilbeslechting zal de rechter de herstelbesluiten vrijwel altijd meenemen in zijn oordeel. Desnoods als de tegenpartij pas op de zitting mondeling kan reageren.