/ Milieurecht

Peter profileert zich als expert op het gebied van (publiek) bouwrecht en handhaving. Dat doet er niet aan af dat hij ook veel verstand heeft van andere aspecten van omgevingsrecht, zoals milieurecht. Zo heeft Peter jarenlang gewerkt bij unit A1 van de Raad van State, die niet alleen uitspraken doet in alle bouw- en handhavingszaken, maar ook in milieuzaken.

Onder de Wabo is er geen directe koppeling meer tussen de milieuvergunning en het bestemmingsplan (artikel 8.10 lid 3 Wet milieubeheer oud). Het kan dus zijn dat het bestemmingsplan een bepaald gebruik wel toestaat, maar de milieuregelgeving niet. Bij het aankopen van grond om een bedrijfspand te realiseren zal daarmee rekening moeten worden gehouden.

Bij vergunningverlening onder de Wabo is een groot aandachtspunt wat allemaal tot de inrichting behoort. De milieuregelgeving werkt namelijk naar buiten toe, naar de omgeving van de inrichting. Zo hoeft een bedrijfswoning die binnen de grenzen van een inrichting valt niet te voldoen aan de geluidsnormen. Wat het extra ingewikkeld maakt, is dat onder de Omgevingswet het inrichtingenbegrip verdwijnt.