/ Kamerverhuur

Dit zijn de wetenschappelijke publicaties van mr. dr. ing. Peter de Haan over kamerverhuur en toeristische verhuur. Voor de vraag of kamerverhuur en toeristische verhuur zijn toegestaan, moet niet alleen gekeken worden in het bestemmingsplan maar ook in de huisvestingsverordening. Het bestemmingsplan staat veelal alleen bewoning in gezinssamenstelling toe. Kamerverhuur aan meerdere personen die geen relatie hebben, is dan in strijd met het bestemmingsplan. Toeristische verhuur is bij een woonbestemming sowieso niet toegestaan, hoewel gemeenten lang niet altijd het bestemmingsplan handhaven. De aandacht bij gemeenten lijkt met name te liggen bij de handhaving van de huisvestingsverordening.

Het kan zijn dat u een aparte vergunning nodig heeft op grond van de huisvestingsverordening. Het vreemde is dat sommige gemeenten wel de vereiste vergunning geven op grond van de huisvestingsverordening, maar niet de omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan.

Het loont altijd om een jurist een controle van het bestemmingsplan uit te laten voeren. Soms is er geen koppeling van de woonbestemming en de definitie van een woning voorin de planregels. Dan is ook bewoning toegestaan buiten gezinssamenstelling; zoals kamerverhuur dus.