/ Interim werk

Omgevingsrecht en publiek bouwrecht zijn zeer ingewikkeld. Daarom kunt u voor een uitdaging komen te staan als uw specialist op dit vlak tijdelijk met ziekte uitvalt of met zwangerschapsverlof gaat. Of dat u enkel gedurende een periode een specialist nodig heeft voor een complex bouwproject of om te helpen u voor te bereiden op de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

U kunt advocaat mr. dr. ing. Peter de Haan altijd vrijblijvend bellen of mailen om hem te vragen wat hij voor uw organisatie kan betekenen. Gelet op zijn uitvoerige en diepgaande ervaring in vergunnings-, handhavings- en bestemmingsplanzaken kan hij u helpen. Door Peter in te huren bent u verzekerd van een hoogwaardige kwaliteit.

Voor interim werk brengt Peter een lager uurtarief dan voor zijn advocaatwerkzaamheden in rekening. Ook is een vergoeding per dag(deel), week of maand bespreekbaar.