/ Inhouse cursussen

Advocaat mr. dr. ing. Peter de Haan geeft vaak via kennisinstituten inhouse cursussen over geldende regelgeving en toekomstige regelgeving, zoals over de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Dat zal Peter ook in de toekomst met veel plezier blijven doen. Graag informeert hij u over de mogelijkheden.

Het voordeel van een inhouse cursus is dat het u vrijuit kunt praten en vragen kunt stellen. Ook vanuit uw eigen vertrouwde omgeving. Peter kan u helpen om binnen uw organisatie een discussie te begeleiden over hoe met bepaalde situaties kan worden omgegaan. Ook kunnen tijdens de cursus specifieke vragen over bouwprojecten in relatie tot vergunningverlening, handhaving en bestemmingsplannen worden gesteld. Temeer nu er geen buitenstaanders bij zijn.

Voor Peter is het leuk om een inhouse cursus te geven zodat hij uw organisatie beter kan leren kennen. Ook is hij altijd geïnteresseerd in bijzondere bouwprojecten en waartegen u aanloopt bij die projecten. Hij komt graag naar u toe.