/ Helpdesk

Veel projectontwikkelaars en aannemers doen hun eigen vergunningenaanvragen. In standaardzaken levert dat vaak geen problemen op. Het kan echter zijn dat u twijfelt over hoe het bestemmingsplan moet worden uitgelegd of de kruimellijst kan worden toegepast dan wel of een deel van het bouwwerk vergunningvrij is. Voor dit soort vragen kunt u gebruik maken van de helpdesk van PDH Advocatuur.

Uiteraard kunt u ook na een vrijblijvend (kosteloos) advies van advocaat mr. dr. ing. Peter de Haan een dossier laten aanmaken. Wanneer u echter op regelmatige basis een vraagbaak zoekt voor allerlei vragen dan kunt u er ook voor kiezen om een algemeen dossier door Peter te laten aanleggen. U kunt dan zeven dagen in de week op ieder tijdstip Peter bellen en vragen stellen over de toepassing van de bouwregelgeving. Dat is aanzienlijk goedkoper dan zelf een bouwjurist aan te nemen en Peter alleen voor de meest complexe zaken in te schakelen. Peter heeft als vakidioot in de goede zin van het woord veel parate kennis. Niet voor niets heeft Peter jarenlang gewerkt op de bouwunit van de Raad van State en heeft hij als één van de weinige bouwrechtadvocaten een doctorstitel. Al voordat hij jurist werd, verdiepte hij zich als cum laude afgestudeerd civiel technisch ingenieur (met specialisatie constructies) in vergunnings-, handhavings- en bestemmingsplanzaken. De kans is dus groot dat Peter u direct tijdens het telefonisch gesprek het juiste antwoord kan geven. En anders zoekt hij het direct voor u op.

Het voordeel van de helpdesk is dat u meteen bijvoorbeeld tijdens een bouwvergadering of intern overleg Peter kunt bellen over welke mogelijkheden u heeft. Het is mogelijk vooraf prijsafspraken te maken voor gebrek van de helpdesk van PDH Advocatuur per maand, half jaar of jaar. Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om tegen uurtarief de door Peter verrichte tijd in rekening te laten brengen.