/ Crisis- en herstelwet

Dit zijn de wetenschappelijke publicaties van mr. dr. ing. Peter de Haan over de Crisis- en herstelwet. Deze wet is naar aanleiding van de economische crisis van 2008 aangenomen om de vergunningverlening van grote bouwprojecten te versnellen. Overigens is van een versnelling van procedures in de praktijk weinig gebleken. De Crisis- en herstelwet is onder meer van toepassing op de bouw van meer dan 11 woningen (dat was eerst 20 woningen).

Eén van de voordelen als de Crisis- en herstelwet geldt, is dat de bestuursrechter uitspraak moet doen binnen zes maanden na afloop van de beroepstermijn. Dat is echter een termijn van orde die kan worden overschreden. Een ander voordeel is dat na afloop van de beroepstermijn geen geheel nieuwe beroepsgronden meer mogen worden ingediend. Dat geldt echter slechts als in de rechtsmiddelenclausule van de omgevingsvergunning staat dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.